Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pozdravy gréckokatolíka / Grüsse eines griechisch kath. Gläubigen


Pozdravujeme sa po kresťansky (po celý rok):

Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki!
Christos posredi nas – I jest i budet!
Kristus medzi nami! – Je a bude!


V čase vianočnom(od Štedrého Večera do 31. 12.):

CHRISTOS RAŽDAJETSJA – SLAVITE JEHO!
KRISTUS SA NARODIL – OSLAVUJTE HO!


V čase veľkonočnom(od Veľkonočného Vzkriesenia do sviatku Nanebovstupenia Pána, t.j. 40 dní):

CHRISTOS VOSKRESE – VOISTINU VOSKRESE!
KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH – SKUTOČNE VSTAL Z MŔTVYCH!


Pri návšteve domu:

Pokoj tomuto domu! – I všetkým, ktorí v ňom bývajú!


Znak našej viery - KRÍŽ

Prečo? – Pretože na kríži zomrel pre spásu ľudí náš Pán Ježiš Kristus.

Prežehnávame sa takto:

Ľavú ruku položíme na prsia, prvé tri prsty pravej ruky zložíme spolu a dva krajné prsty zohneme v dlani. Pravú ruku takto pozdvihneme, priložíme k čelu a hovoríme: „V mene Otca“, potom položíme pravú ruku na prsia a hovoríme „i Syna“, ďalej položíme ruku na pravé rameno a hovoríme: „i Svätého„ nakoniec na ľavé rameno a pri tom hovoríme: „Ducha. Amen.“

V MENE OTCA, I SYNA, I SVÄTÉHO DUCHA. AMEN.
V IMJA OTCA I SYNA I SVJATAHO DUCHA. AMIŇ.


Keď sa prežehnávame, vtedy vyznávame vieru v Boha a voláme ho na pomoc. Preto sa prežehnajme ráno akonáhle vstaneme, večer, keď ideme spať, v nebezpečenstve, pred odchodom na cestu. Toto je taktiež modlitba, veľmi krátka, avšak užitočná.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka